Ytterdøra samt dørene inn til treningsrommet, speilsalen og hallen vil som hovedregel være låst, og brukerne må låse seg inn med nøkkelkort.

Brukere av treningsrommet, trenere, aktivitetsledere og  arrangører må ha eget nøkkelkort. De som allerede har et aktivt kort trenger ikke nytt kort.

Nøkkelkort fås ved henvendelse til avdelingsingeniør Johanne Sjønes ved å sende epost til  johanne.sjones@sorfold.kommune.no 

Depositum for nøkkelkort er kr 100,- ved uthenting av nøkkel på servicekontoret, Rådhuset.

Denne informasjonen er sendt til alle lag og foreninger m.m. som er faste brukere.

Sørfold kommune håper disse kan være behjelpelige med å videresende informasjonen til sine trenere og deltakere. 

1. Ytterdøren skal i hovedsak være låst. Ved arrangement der noen er til stede i kantine/fellesområdet kan døren stå åpen, men må låses når man drar.

2. Dør inn til hall og speilsalen kan stå åpen under bruk, men skal låses når man drar.

3. Den som setter dører åpen er ansvarlig for at alle dører og vinduer blir lukket, lys slukket og at ingen uvedkommende er i bygget når de forlater. 

4. Trener er ansvarlig for å påse at utstyr ikke står i veien for rømningsvei og branndører. 

5. Ansvarlig trener eller arrangør har to alternativer for å slippe brukere inn i bygget:

    Alternativ 1: Trenerkode, da lager trener en firesifret kode som alle på laget kan benytte seg av for å komme seg inn i bygget.

    Alternativ 2: Trener/arrangør eller en på laget står ved ytterdøren og slipper folk inn.

  • Koden må endres minimum 1 gang per måned, og skal endres hvis andre enn tiltenkt har fått tak i koden. 

For å gjøre overgangen så sømløs som mulig, vil kveldsvaktmester bistå med opplæring for bruk av trenerkoder.

Telefonnummer til den som har kveldsvakt vil være hengt opp på ytterdøren.  

Oversikten ligger også her:

Kveldsvaktmester Straumen vår 2022