Trivsel og fysisk aktivitet

En oppvekst med røtter og vinger, tilhørighet, trivsel og opplevelse for utvikling av hele mennesker.

Dette er Sørfold kommunes visjon for barnehagene.

Som et ledd i kommunens folkehelsesatsing er det også fokus på helsefremmende barnehager.

Dette skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. Barnehagen skal stimulere til fysisk aktivitet, tilby et godt kosthold, og gi rom for lek og naturopplevelser.

Løkta barnehage fikk status som helsefremmende i 2017, og de andre to barnehagene er på god vei mot målet om at alle skal være helsefremmende.

Det er fastsatt noen sentrale kriterier for hva som gjør en skole eller barnehage helsefremmende.

Barnehagene har en rekke aktiviteter gjennom året. Her kan du lese mer om dette:

Årsplan for Løkta barnehage 2018/2019

Årsplan for Straumen barnehage 2018/2019.

Løkta barnehage

Barnehagene skal tilby et sunt kosthold. Dette er fra Løkta barnehage, til høyre enhetsleder Liss-Mona Abrahamsen.