Omsorgstjenesten har ansvaret for både hjemmebasert omsorg og institusjonstjenester

 

Søknadsskjema for ulike typer omsorgstjenester: Se Skjema i venstremenyen.

Veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester, vedtatt i kommunestyret 28. september 2018 og oppdatert i 2020.

Forskrift for sykehjemsplass