Regnskap i rute og ikke i minus

Ny kommunelov slår fast at kommunens regnskap skal være ferdig innen 22. februar.

Nå skal det godkjennes av revisor, før det skal til kontrollutvalget som avgir uttalelse til kommunestyret.

–  Det er to ting å glede seg over når det gjelder Sørfold kommunes regnskap for 2019. For det første ble det ferdigstilt innen lovens frist, for det andre er det i balanse, sier kommunedirektør Stig Arne Holtedahl (bildet).

Han konstaterer at kommunestyret fulgte hans råd om å begrense kommunens lånegjeld, og at begrepet økonomisk bærekraft har blitt en del av den politiske debatten.

–Av andre positive ting kan jeg nevne at vi starter opp med helse – og omsorgsplan, og at vi øker opptak av lærlinger, sier kommunedirektøren.

Beholder skatteinntekter fra kraftverk

20. februar ble det klart at regjeringen dropper det omstridte forslaget fra kraftskatteutvalget, som ville fratatt vertskommunene store summer i direkte inntekter fra kraftverk.

–Sørfold er en betydelig kraftkommune, og konsekvensene ville ha blitt dramatisk for oss om vi hadde mistet disse skattemillionene, sier Holtedahl.

Folkehelsearbeidet får et løft

Som en ytterligere opptur kom nyheten om at Sørfold får plass i «Program for folkehelsearbeid  - Kilder til livskvalitet».

Egen artikkel om dette

– Vår folkehelsekoordinator Sylvi Katrin Brandæther har gjort et dyktig arbeid med å skrive en god søknad. I den videre prosess blir det viktig å inkludere innbyggerne i denne satsningen. De positive resultatene må vi skape sammen, understreker Holtedahl.

Både privat næringsliv og frivillig sektor er med i Sørfolds styringsgruppe for folkehelse.

–  Dette åpner opp for kommunens folkehelsearbeid inn i lokalsamfunnet på en måte som gir spennende muligheter, sier kommunedirektør Stig Arne Holtedahl, som er leder for styringsgruppe folkehelse.