Under de ulike menypunktene finner du en rekke tjenesteområder, og en beskrivelse av hvilke konkrete tjenester som ligger under disse. (Venstremenyen er alfabetisk.)

For å lede og samordne disse funksjonene har kommunen en strategisk ledelse, samt stabsavdelingene økonomi og personal - og organisasjonsavdelingen. 

 Her sørges det også for inn - og utbetalinger, lønn til kommunens ansatte, arkivtjeneste, politisk sekretariat og andre støttefunksjoner. 

Organisasjonskart

Servicekontoret er det viktigste kontaktpunktet mot publikum. Dette betyr at du ikke trenger å gå fra kontor til kontor eller bli satt over på telefon når du har flere ærender. Du kan også henvende deg til servicekontoret for å få informasjon om saker og saksgang, og få innsyn i alle offentlige dokumenter. Servicekontoret ligger ved hovedinngangen på Rådhuset.

Tlf. 75 68 50 00. E-post: post@sorfold.kommune.no

Vi ønsker dialog

I menypunktet Høring/offentlig ettersyn ligger det et skjema for innsending av høringsuttalelser elektronisk.

Det samme gjelder Innbyggerinitiativ. Der kan du også sende inn ditt forslag elektronisk.

Oppe til høyre på forsiden finner du en grå boks merket Spør oss direkte. Via denne kan du chatte med servicekontoret.

Selvbetjening

Vi tilbyr også elektronisk søknadsskjema innenfor en del tjenester. Snarvei til Selvbetjening

Oversikt over alle typer skjema disse finner du under Skjema i venstremenyen.