AP Logo

Sørfold Arbeiderparti

Leder:       Kolbjørn Mathisen.        

Nestleder:  Bjørn Hansen.      

 

SP Logo

Sørfold Senterparti

Leder:                 Gisle Hansen

Nestleder:         Erling Pedersen.

 

Sørfold Høyre

Leder:                 Turid Willumstad

Nestleder:           Ronny Myhre.

 

SV Logo

Leder:           Terje Nystabakk