AP Logo

Sørfold Arbeiderparti

Leder:       Kolbjørn Mathisen.        

Nestleder:   

 

SP Logo

Sørfold Senterparti

Leder:                 Gisle Hansen

Nestleder:    

 

Sørfold Høyre

Leder:                Sten Robert Hansen

Nestleder:         

 

SV Logo

Leder:  Jannike Moen
 
Leder: Hilde Abelsen