Personvernerklæring

IT-ansvarlig er personvernombud i Sørfold kommune.

Kontaktinformasjon:

E-post.

Telefon:

Datatilsynets nettsider, om personvern

Personopplysningsloven

Verdt å vite om personvern