Personvernerklæring

IT-ansvarlig, Trond Olav Ånesen, er personvernombud i Sørfold kommune.

Kontaktinformasjon:

E-post: trond.anesen@sorfold.kommune.no

Telefon: 900 18 967

Datatilsynets nettsider, om personvern

Personopplysningsloven

Verdt å vite om personvern