Personvernerklæring

Knut Rudi er personvernombud i Sørfold kommune.

Kontaktinformasjon:

E-post. knut.rudi@sorfold.kommune.no

Telefon: 909 82 972.

Datatilsynets nettsider, om personvern

Personopplysningsloven

Verdt å vite om personvern