Klikk her for å komme til møteplan, deretter på ønsket møtedato

Reglement for kommunestyre og formannskap 2019-2023

Kontrollutvalget har egen hjemmeside:

Saksdokumenter Sørfold, kontrollutvalget

Reglement godtgjørelse folkevalgte, oppdatert og vedtatt i kommunestyret 25.06.19.

Skjema møtegodtgjørelse for folkevalgte

NB! Gjelder ikke ordinære møter i kommunale utvalg