Friluftsskolen starter førstkommende mandag (21. juni) med fisketur på fjorden i veteranbåt. Så fortsetter uka med vannsportdag tirsdag, klatring onsdag og avrundes med overnattingstur til Gjerdalen torsdag og fredag.

Prosjektleder Heilt innafor Lena P. Osnes opplyser at samtlige påmeldte er satt opp på to aktiviteter hver.

Vannsportdagen tirsdag var planlagt ved Valvatnet, men det viser seg at Fauske kommunes friluftsskole skal ha aktivitet der samme dag.

For å unngå at det samles for mange på et lite område har vi besluttet å flytte vår aktivitet til Øyra camping, der det er fine forhold for stand up padle og annen vannsport. Campingplassen har også gode fasiliteter med toaletter.

Foresatte får beskjed om denne flyttingen direkte, sammen med bekreftet plass og deltakeroversikt for hele uka.

NB! Hvis det er noen som ikke ønsker å benytte tildelt plass, må de snarest gi beskjed til Lena på tlf. 971 61771.

Siden det viser seg at vannsport er så populært, vil kulturkontoret og Heilt innafor tilby en aktivitetsdag i vann også senere i sommer, da vil også ungdom eldre enn 7. klasse inviteres med.

Kommunens utstyrssentral har både stand up padles og våtdrakter til utlån.