Søker treningsinteresserte voksne

Guttene vi ser på bildet er 14 og 15 år. Det betyr at de kan være på treningsrommet hvis de har med seg en voksen - eller de kan trene med Heilt innafor på torsdagskveldene når det er åpen hall.

Heilt innafor disponerer også treningsrommet på mandager, men foreløpig må ungdom mellom 14 og16 år ha med seg en voksen på disse kveldene.

–Vi er på utkikk etter flere voksne som kan ha tilsyn med ungdommene på mandager. Interesserte bes ta kontakt med meg på telefon 971 61 771.  Da kan de gjerne trene selv samtidig, sier Lena P. Osnes, prosjektleder for Heilt innafor.

Sander trener styrke

Nytt reglement

Det er laget nye regler for bruk av treningsrommet. Disse har vært på høring, og er også forankret i  kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som kommunestyret vedtok i desember.

I stedet for den gamle ordningen med treningskort får hver bruker en nøkkelbrikke som de må signere på servicekontoret. De betaler et depositum på kr. 100 når de henter den.

Det er dermed ikke nødvendig at brukerne skriver seg inn i en brukerlogg som  tidligere har ligget på treningsrommet, brikken viser hvem som bruker treningsrommet til enhver tid.

De som ønsker tilgang til treningsrommet kontakter Sørfold kommune v/ Johanne Sjønes, e-post johanne.sjones@sorfold.kommune.no

Ny nedre aldersgrense

Ungdom mellom 16 og 18 år kan nå få egen nøkkel, forutsatt at det inngås skriftlig avtale med Sørfold kommune, hvor også foresatte signerer. Signert avtale må forevises før nøkkel kan leveres ut.

Kulturkontoret v/åpen hall og prosjekt Heilt Innafor legger til rette med treningskurs på treningsrommet for å sikre at ungdom som får treningsavtale har tilstrekkelig kunnskap om styrketrening. Det stilles krav om treningskurs dersom ungdommen ikke har annen relevant og tilstrekkelig erfaring.

Ungdom 14-18 år som ønsker kurs, bes kontakte Lena på tlf.  971 61 771.

Treningsavtale for ungdom og reglement for treningsrommet

Oppdatert timefordeling:

Treningsrommet

Trening i hallen

Bassenget