Legekontoret har gått over til nytt journalsystem. Knyttet til dette  er det problemer med pasientsky og telefoner

Innbyggerne kommer ikke gjennom på telefon, og  det er heller ikke  mulig for legekontoret å ringe tilbake til de som prøver å nå dem.

Vi ber derfor om at alle som trenger å komme i kontakt med legekontoret viser tålmodighet. Og beklager situasjonen som har oppstått.
Det jobbes med å løse problemene.