Åpning av Sjunkhatten nasjonalpark

Røsvik er Sørfolds hovedinnfallsport til Sjunkhatten, Barnas nasjonalpark. Dette er fra den offisielle åpningen 12. juni 2010.

Arbeidssted Bodø, Fauske eller Sørfold

Sjunkhatten nasjonalpark ble opprettet i 2010 for å «ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og landskap, og som er uten tyngre inngrep».

Nå søkes prosjektleder for gjennomføring av tiltak i og omkring Sjunkhatten nasjonalpark, i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.

Da med særlig vekt på etablering av hoved-innfallsportene i de tre vertskommunene.

Arbeidssted vil være i en av vertskommunene og avgjøres i samråd med kommunene.

Kommunen på arbeidsstedet vil ha arbeidsgiveransvar. Prosjektets varighet er ett år med mulighet for inntil to års forlengelse.

Følge opp og samordne

Prosjektleder skal følge opp og initiere de tiltakene som er vedtatt i  fylkesdelplan for Sjunkan – Misten, Barnas nasjonalpark, og de tiltak som den enkelte kommune bestemmer.

I tillegg vil det være behov for god kontakt med ledelsen i den enkelte kommune og lag/foreninger som har interesser i planområdet.

Prosjektlederen skal også samordne tiltakene i de ulike kommunene og arbeide for nødvendig finansiering av disse.

Søknadsfrist: 6. november 2016.

Se hele utlysningen, med link for å søke stillingen:

Prosjektleder Sjunkhatten