Ingar Strand har sagt opp sin stilling som kommuneoverlege i Sørfold kommune, og inntil videre fungerer Grishant Paramsothy i stillingen. På bildet foreleser Grishant på et kurs for ansatte i pleie og omsorg.

Raskere prøvesvar gir bedre smittevern

Nå slipper den enkelte å vente unødig og å ringe legen for å få sine prøvesvar. Heretter kan man logge seg på Min helse på Helsenorge.no for å se svaret etter at prøven er ferdig analysert.

Her kan man også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig. Er man usikker på hvordan resultatene skal forstås, må man kontakte lege.

– Raskere tilgang til prøvesvar gir bedre smittevern. Om man får påvist covid-19 skal man straks isolere seg, og husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter skal fra da av være i karantene.

Når det positive prøvesvaret foreligger, kan også smitteoppsporing for å kartlegge alle nærkontakter begynne, sier overlege Trude Arnesen i avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet.

Les mer om dette på nettsidene til Folkehelseinstituttet:

Raskere koronasvar via Helsenorge.no