Elevene tar vannprøver

Elevene skal undersøke vannkvaliteten, og starter med å ta prøver av vannet.

Forsket på vannkvalitet

13. april var en gruppe elever fra Fauske videregående skole i Røyrvasseid, på oppdrag fra Sisomar AS. Skolen deltar i Lektor2-ordningen, som er en nasjonal realfagsatsing.

Elevene fikk i oppdrag å undersøke vannkvaliteten på ferskvannet fra kraftstasjonene som drenerer til Straumvatnet, vannkvaliteten på driftsvannet til Sisomar samt vannkvaliteten på sjøvannet som brukes ved Sisomar.

Elevene ble delt  i to grupper, en gruppe  som tok prøver rundt Trollbukta og en gruppe som dro inn til Straumvatnet.

Ved Røyrvasseid kraftstasjon

Gruppa samlet utenfor Røyrvasseid kraftstasjon

Innsikt i spennende arbeidplasser

–   De har  fått  grundig opplæring i hvordan de skal foreta prøvetaking av analyseselskapet Labora AS i Bodø, sier kontaktlærer for Lektor2 ved skolen, Jostein Stige.

– Gjennom dette prosjektet får elevene god innsikt i hvordan realfagene brukes i det virkelige liv.  I tillegg får de innsikt i spennende realfagsarbeidsplasser i kommunen, sier Lektor 2- koordinator i Nordland Liv Ragnhild Hov

Inne i kraftstasjonen

Inne i kraftstasjonen

Viktig å vise hva næringen går ut på

–  Lektor2-samarbeidet er et godt eksempel på samarbeid mellom skole og næringsliv og satsing på realfag.

Et annet godt eksempel er  samarbeidet vi har med Newtonrommet på Straumen skole, sier Jon Meisfjord, daglig leder ved Sisomar AS.

–  I Newton prøver vi å påvirke barn og ungdom i grunnskolen, i videregående påvirker vi de som har valgt linjer.

Det er viktig for oss å vise frem hva næringen vi jobber i går ut på. Du trenger slett  ikke å stå med auskaret og hive fôr hele dagen, sier Jon Meisfjord.

Jon Meisfjord

Jon Meisfjord er daglig leder ved Sisomar AS

 Mer om Lektor2-ordningen:

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret.

Ordningen deler ut midler til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen.

Gjennom Lektor2-ordningen får skolen ressurser til å etablere og utvikle læreplanrettede undervisningsopplegg i samarbeid med bedrifter og institusjoner som bruker realfag i sitt arbeid.

Målene for Lektor2-ordningen er å

  • stimulere interessen og motivasjonen for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv

Disse målene skal nås gjennom en relevant og praksisnær undervisning som har fokus på anvendelse av kunnskap og aktiv elevdeltakelse.