Vi beklager at denne situasjonen fører til ulemper for våre innbyggere og pasienter, men håper på forståelse.