Hastesaker vil ha prioritet, det samme gjelder reparasjon og utbedring for å opprettholde viktige tjenester til innbyggerne, når uforutsette ting skjer.

Men i en tid med redusert bemanning, kombinert med stor saksmengde og mange henvendelser og søknader, må det dessverre påregnes noe lengre tid enn vanlig til saksbehandling som ikke er av akutt karakter.

Det er også reduserte ressurser i vedlikeholdsavdelingen.

Vi beklager dette, og håper på forståelse.