Strandryddedag

Lærer Liv Reffahug forteller at det ble ryddet både i Leirfjorden, på Strøksnes og i Mørsvika.

–  Flinke elever og stort engasjement, og både elever og lærere deltok, sier hun.

Fra strandryddedagen

Mange sekker ble fylt med søppel

Fra strandryddedagen

Alle elevene og lærerne deltok

Bamse

En bamse ble funnet, forlatt og medtatt.