FLL2013.jpg

Fra FLL i 2013, da Sørfold også var vertskap.

Påmeldingen til turneringen er åpen både for ordinære lag, og juniorlag, og foretas her:

Hjernekraft, påmelding

 Fakta om FIRST LEGO League  (FLL):

  • Kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge i alderen 10-16 år, arrangert siden 2000. 
  • Konkurransen organiseres i Skandinavia av FIRST Scandinavia. 
  • I 2016 deltok 913 lag i de skandinaviske turneringene. På verdensbasis deltok over 255 000 barn fra over 80 land i 2016
  • Hensikten med arrangementet er å øke interessen for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. 

Nytt oppdrag hvert år

  • Hvert år kommer et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsrelevant tema. I oppdraget finnes ingen fasitsvar, lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet og selv velge hvor stor innsats de skal legge ned. 

Årets oppdrag er HYDRO DYNAMICS. Deltakerlagene skal forske på elementet vann, om det finnes lett tilgjengelig, hvordan det transporteres, hva vannet brukes til og hvor det blir av.

Når de unge forskerne skal presentere sine resultater, passer det ypperlig at finalen for Salten er lagt til Sørfold, der vann og vannkraft har en sentral rolle i næringslivet.

16. september 2017 kl. 1300 slippes  FLL-oppdraget i sin helhet. Lagene skal deretter skape og ferdigstille prosjektet innenfor 8 uker. 

11. november møtes alle lag i hele Skandinavia i sine lokale FLL-turneringer for å konkurrere om de beste løsningene.

Hvem kan delta?

Lagene som deltar kommer gjerne fra skoler, fritidsklubber eller en vennegjeng som vil gjøre noe morsomt og meningsfylt sammen. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta i FLL. Lagene kan med fordel være sammensatt av jenter og gutter med forskjellige evner og interesser.

Deltakerne i FLL erfarer gjerne at de må bygge på hverandres kunnskap for få best mulig resultat. Laget ha minst én voksen veileder og vi anbefaler en lag størrelse på 10 deltagere. 

Arrangørene legger vekt på at FLL skal være forankret  i skolen.