Del av en større ungdomssatsning

Salten ungdomsråd er satt sammen av to representanter fra hvert av de kommunale ungdomsrådene i  kommunene Hamarøy, Steigen, Bodø, Sørfold, Beiarn, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Meløy og Rødøy.

Rådet skal møtes minimum 4 ganger i året, og konstituerende samling var i Bodø i slutten av januar.

Fra Sørfold ungdomsråd møtte Maren-Andreá Engan og Paulo Vitor Rocha Pereira.  Ungdomskoordinator Sveinar Aase var også med.

Etablering av Salten ungdomsråd er en del av den større satsningen UNG Salten. Prosjektet som initieres av Salten Kultursamarbeid og Salten Regionråd har en prosjektperiode på tre år.

UNG Salten skal bidra til en regional og helhetlig ungdomssatsning, der inkludering og medvirkning er i fokus.

Kommunale ungdomsråd tilføres kompetanse

Prosjektet skal løfte kompetansen innenfor ungdomsmedvirkning både lokalt og regionalt.

Salten Kultursamarbeid ser behov for et sterkere demokratisk Salten for barn og unge, og vil bidra til mer samhandling innenfor temaet ungdomsmedvirkning mellom medlemskommunene.

Prosjektet bidrar direkte til nye samarbeidsstrukturer i regionen, og de 10 kommunale ungdomsrådene vil få oppfølging og kompetanse for å bidra til reell deltakelse og medbestemmelse i demokratiet.

Prosjektet vil bidra til en region som er mer robust til å imøtekomme regionale utfordringer og fremtidige spørsmål der barn og unge berøres. 

Attraktiv region for unge innbyggere

Bodø 2024s visjon er å bidra til at Nordland blir et bedre sted å leve og bo i, og har ungdom som sin hovedmålgruppe.

Målet er å få flere ungdommer til å bli værende og bosette seg i landsdelen. Salten har en utfordrende demografi, svak befolkningsutvikling og stadig færre unge mennesker blir værende i regionen.

UNG Salten ønsker å utvikle de unges evner og ressurser, og bidra til å bygge stolthet og felles identitet.

Samtlige deltakende kommuner har vedtatt å bidra med 15.000 kroner pr. år til Salten ungdomsråd i prosjektperioden 2023 - 2025.