Hans Petter Hellarvik er ildsjel og leder i Seniornett Sørfold. Hans kone Aud Janne i midten er selv ivrig databruker og driver tilbudet sammen med ham. Til venstre Gunbjørg Olufsen, som er leder helse og velferd i Sørfold kommune, blant annet med ansvar for legekontoret.

–PasientSky kan bli enda bedre

Gunnbjørg ivrer for at flere eldre skal ta de digitale løsningene i bruk, og vil informere om dette 1. oktober.

–Stadig flere tjenester blir digitalisert. Bankfilialer legges ned og det kan bli vanskelig å betale regninger uten å bruke nettbank.

Vi ønsker også at så mange som mulig skal bruke PasientSky i kontakten med legekontoret, sier Gunnbjørg Olufsen.

Pasientsky kan brukes til å bestille time, fornye resept og sende melding til legekontoret. Men Olufsen er ikke helt fornøyd med løsningen.

– Det hadde vært enklere hvis man kunne se hvilke timer som er ledige. Altså at timer som er opptatt ikke vises, slik som når man bestiller billetter i kulturhus og lignende og ser hvilke plasser som er ledige. 

Da hadde man spart noen unødvendige runder med kontakt frem og tilbake, sier Gunnbjørg Olufsen, som har sendt henvendelse til Pasientsky om dette.

Innlogging PasientSky

Ingen aldersgrenser på datatreffene

Hans Petter Helllarvik forteller at den eldste deltakeren på datatreffene er 91 år. Og han understreker at det ikke er noen aldersgrense verken opp eller ned.

–Alle er velkommen uansett. Vi møtes annenhver tirsdag kl. 11.00-13.00 på Bakeriet.  PC er ikke nødvendig, det holder fint med nettbrett, og et slikt kan man kjøpe relativt rimelig for alt fra tusen kroner og oppover. 

Telefon blir gjerne for liten skjerm når man ikke lenger er så stø på hånden.

Alle får personlig veiledning, og vi gjennomgår både nettbank, facebook og annet. Og ikke minst hvordan man kan lese aviser og nyheter på internett, og hvor man finner kommunens hjemmeside, sier han.

Velkommen til datatreff og markering av eldredagen 2019:

Tirsdag 1. oktober kl. 11.00-13.00 på aktivitetshuset Bakeriet, Straumen.

Gunnbjørg Olufsen inforrmerer og viser hvordan man bruker PasientSky etc.

Enkel bevertning og kaffesepleis. Du er også velkommen om du bare vil komme og se før du prøver data selv.

Tilbduet fortsetter annehver tirsdag til samme tid.

Juleobrd for eldre 6. desember

Vanligvis har det vært en stor fest for eldre ca. 1. oktober. I år blir det i stedet julebord for eldre i Rådhussalen fredag 6. desember, der Lions, Eldres venner, Fagforbundet m.fl. er samarbeidende arrangører. Dette kommer vi tilbake til.