Dykking av avløpsrør

Arbeid med dykking av avløpsrør ved Sisomar

Rørene ligger 2 meter under laveste lavvann

Daglig leder Jon Meisfjord ved Sisomar AS opplyser at endepunktet for rørene har GPS- koordinat 67°N 21.342 / 15°Ø 35.586 (X-akse 545482 / Y-akse 7471155).

–  Rørene ligger dykket 2 meter under laveste lavvann og stiger jevnt med bunnen opp mot Sisomar.

Østligste punkt av røret er markert med en rød blåse (Ø500), traseen til rørene (ca 100 meter vestover mot Sisomar) er merket med hvite blåser (Ø400).

Vi ber om at all båttrafikk holdes på østsiden av rød endepunktblåse og de hvite blåsene som markerer traseen til avløpsrørene, sier Meisfjord.

Farledskilting kommer

All ferdsel på vestsiden mellom rød blåse som markerer endepunkt rør og hvite blåser som markerer traseen vestover vil kunne medføre fare for skade på båt.

Sisomar arbeider med å få rørene markert inn i sjøkart samt å få satt opp farledskilting.

–  Dette vil bli montert så snart vi får tilbakemelding fra Kystverket om type skilting, sier Jon Meisfjord, som ber om at de som har spørsmål omkring dette tar kontakt med ham på telefon 481 49 060.