Bildet: Torsdag 22. november er det mimrekonsert på Sørfold sykehjem i Røsvik, med f.v. Maria Piel og Eirin Edvardsen, begge fra Nordlandsmuseet.

Magisk formiddag

Connie Bakken i Sørfold menighet og Eldres Venner forteller at i tillegg til arrangementene på Sørfold eldresenter og Sørfold sykehjem, har foreningen aktiviteter på Strandmyra (Straumen) onsdagene 12. september, 3. oktober og 7. november, der tidspunktet er kl. 18.00 hver gang.

Høstens innholdsrike meny for institusjonsbesøk innledes med sammenkomst på Sørfold sykehjem torsdag 20. september kl. 12.00. Da blir det innslag med trekkspillmusikk, kaffe, kake og loddsalg.

Onsdag 26. september kl.  12.00 er det klart for en maigsk formiddag på Sørfold eldresenter, da står trylleshow med Stig Bjørnar Karlsen på plakaten.

Etterpå blir det snitter, kaffe og kake.

Torsdag 18. okotber kl. 12.00 på sykehjemmet i Røsvik vises utdrag fra filmen Perler i Salten, med kaffe, kaker og loddsalg etter filmen.

Sittedans til trekkspilltoner

Onsdag 24. oktober kl. 12.00 på eldresenteret blir det anledning til å røre litt på seg, med sittedans og trekkspill. Som vanlig serveres snitter, kaffe og kake etterpå, og det blir også loddsalg.

Torsdag 22. november kl. 12.00 inviterer Nordlandsmuseets Eirin Edvardsen og Maria Piel til mimrekonsert på Sørfold sykehjem. Etterpå: Kaffe, kaker og loddsalg.

Onsdag 5. desember kl. 18.00 er det julekonsert med Foldklang på Sørfold eldresenter, og dagen etter, torsdag 6. desember kl. 18.00 blir det julekonsert med Sangria på Sørfold sykehjem.

Samtlige arranngementer er åpne for alle.

Sørfold sykehjem er i Røsvik, og Sørfold eldresenter på Straumen.

Sørfold menighet er arrangør for trivselstreffene begge steder, og samarbeider med Røsvik vennforening om det som foregår på sykehjemmet, mens Eldres Venner er samareidspartner for det som er lagt til Sørfold eldresenter.