Skolerute 2023/2024

 • Skolestart: Mandag 21. august
 • Høstferie: 11..- 13.oktober
 • Elevfri: 17. november
 • Siste skoledag før jul: 20. desember
 • Første skoledag etter juleferie:  3. januar
 • Vinterferie: 26.februar - 1. mars
 • Påskeferie: 25. mars - 2. april
 • Elevfri: 10. mai
 • Siste skoledag: 21. juni 2024
 • Elevfrie dager: 1. mai, 17. mai og 20. mai

Planleggingsdager for Nordsia oppvekstsenter 2023/2024:

 • Onsdag 16. august
 • Torsdag 17.august, Straumen(kun skole)
 • Fredag 18. august
 • Tirsdag 2. januar
 • Tirsdag 2. april
 • Fredag 21. juni

Planleggingsdager for Straumen barnehage og Røsvik oppvekstsenter avd. barnehage 2023/2024.

 • Mandag 21. og tirsdag 22. august
 • Fredag 17. november
 • Tirsdag 2.januar 2024
 • Fredag 10. mai 2024

De dagene det er planlegging/kursdag er barnehagene stengt.