Flere skredhendelser er forventet. Det er størst fare for sørpeskred, mens også jordskred og flomskred kan forekomme. Varselet er gjeldende fra søndag morgen klokken 07.00