Bildet: Senterpartiet er valgets vinner, med 7 av 17 representanter. Gisle Hansen er deres ordførerkandidat. Foto: privat.

Senterpartiet:

 1.  Gisle Erik Hansen
 2. Daniel André Koskinen
 3. Silje Sørfjordmo Paulsen
 4. Simon Sørfjordmo
 5. Kjell Terje Sevaldsen
 6. Per Ragnvald Reffhaug
 7. Geir Anders Hætta Berg

Arbeiderpartiet:

 1.  Kolbjørn Mathisen
 2. Unn-Karin Pedersen
 3. Bente A. L. Grovassbakk
 4. Lars Kristian H. Evjenth
 5. Rune Edvardsen
 6. Svend Håvard Bakken

Høyre:

 1. Sten-Robert Hansen
 2. Unni Storhaug

Rødt:

 1. Hilde Janette Abelsen

SV:

 1. Jannike Moen

Endelig godkjenning av valget foretas av kommunestyret 15. oktober.

Valgresultat kommunestyevalg Sørfold

Klageadgang:

Valgloven: § 13-2. Klage ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg: Det kan klages både 7 dager etter valgdagen og 7 dager etter at kommunestyret har godkjent valget.