Søk startlån elektronisk

Startlån kan kombineres med bostøtte

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån, eller som har vansker med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt, kan startlån kombineres med tilskudd eller bostøtte.

For personer som ikke får lån i vanlig bank til boligkjøp

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

De som er i målgruppen for startlån kan for eksempel være barnefamilier som bor i en bolig som ikke er egnet, personer som ønsker å beholde boligen for seg og barna ved samlivsbrudd, eller personer med særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, som mangler egnet bolig.

Må kunne betjene lånet

Det forutsettes at du har høy nok inntekt til å betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Les mer på Husbankens nettsider, der du også finner veiledning om hvordan du søker elektronisk:

Husbanken, om startlån