Kommuneflagget heises ved Rådhuset

Kommunestyret markerer at Sørfold fortsatt skal være egen kommune i årene framover ved å heise kommuneflagget ved Rådhuset.

Og siden det er kraftinntektene som er hovedårsaken til at dette er økonomisk mulig, passer det godt at kommunevåpenet er et turbinhjul.

Ordfører Lars Evjenth foretar flaggheisingen, assistert av varaordfører Turid J. Willumstad.

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur er lagt fram

29. september la Fylkesmannen i Nordland fram sin anbefaling om kommunestruktur i Nordland.

Her dels kommunene inn i tre kategorier :

A: Tilrås sammenslått

B: Sterk anbefaling om prosess ut året

C: Anbefaler framtidig reformprosess. Dette er da kommuner som ikke hører inn under A eller B, og det er her i punkt C vi finner Sørfold.

Kan klare seg alene

I utredningen kan vi blant annet  lese følgende om Sørfold:

–  Fylkesmannen vurderer at Sørfold kommune i noen grad oppfyller målene i reformen, på tross av kapasitets- og kompetanseutfordringer på enkelte tjenesteområder.

Kommunen vurderes spesielt på bakgrunn av sin økonomiske situasjon  å klare seg alene, men vil i et samfunnsutviklingsperspektiv stå sterkere i en Indre Salten-kommune.

Geografisk innehar kommunen også en nøkkelposisjon med tanke på å bygge en funksjonell kommune i Indre Salten.

På bakgrunn av arbeidet som er gjennomført, anbefales det at kommunen jobber videre med sikte på å finne gode løsninger for en framtidig kommunestruktur innenfor dette alternativet, skriver Fylkesmannen i Nordland i sin tilråding om kommunestruktur i fylket.

Les hele utredningen:

Tilråding om kommunestruktur i Nordland