F.v. Lisbeth Bernhardsen og Lillian Martinussen er valgansvarlige i Sørfold kommune.

Manntallet ligger til ettersyn

For å kunne stemme ved høstens  kommunestyre- og fylkestingsvalg 9. september, må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Sørfold, dette er lagt ut til ettersyn på  følgende steder:

  • Servicekontoret, Rådhuset
  • Nærbutikken, Mørsvikbotn
  • Strøksnes Handel, Strøksnes
  • Sørfold sykehjem, Røsvik

Har du flyttet?

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen 14. september  i kommunen der du er manntallsført.

Hvis du får valgkort i posten, står du i manntallet

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, samt åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet.

Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Feil i listene kan påklages

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig, og den skal være begrunnet.

Klagen sendes til valgstyret i Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.  

Samemanntallet også til ettersyn

Personer som ønsker å sjekk om de står i samemanntallet, kan kontakte servicekontoret. Klage på oppføringen i manntallet skal sendes sametinget.

Mer om samemanntallet kan du lese her:

Sametingets valgmanntall