Stengt basseng i Sørfoldhallen

Bassenget i Sørfoldhallen vil være ute av drift fra og med 15. desember til ca. 15. februar.

Bassenget stengt i to måneder

Bassenget har løse fliser i bunnen. En regner med at det vil være ute av drift i ca. 2 måneder, på grunn av lang tid som går med både til nedtapping, oppfylling og oppvarming.

I tillegg kommer tørketid for bassenggulvet før flisene kan skiftes ut.

Ikke folkebad før ca. midten av februar

Det er sendt melding til lag som har timer i bassenget.

Stengningen betyr også at det ikke blir folkebad på torsdager før bassenget er i drift igjen.