Nergårdsbrua i Mørsvik

Her ved Nergårdsbrua på veien utover til Mørsvikneset vil veien være stengt hele dagen mandag 5. oktober. Foto: Geir Anders Berg.

Arbeid på brua gjør at veien må stenges

Det er avdeling for vei, vann og avløp ved teknisk/næring i Sørfold kommune som melder dette.

Første del av reparasjonsarbeidet ble utført 15. september, da var veien også stengt.

Nå skal utbedringen av brua ferdigstilles.

Eventuelle spørsmål omkring dette kan rettes til Jan Ove Kristiansen i avdeling for vei, vann og avløp ved enhet teknisk/næring. Han kan treffes på telefon  97 56 16 53