Få turistene til å bli en dag ekstra

Det var Sørfold kommune som tok initiativet til møtet og sto som arrangør.

–Vi har mange nye, små reiselivsbedrifter med spennende konsept.

Samtidig er det viktig å ha fokus på videreutvikling hos de etablerte, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Hensikten med møtet var å stimulere til økt samarbeid, og å finne prosjekter der bedriftene kan gjøre hverandre gode, bli mer synlig og øke trafikken.

En del av bedriftene og kommunen selv er medlem i Visit Bodø.

Otelie Knædal deltok på teams, og orienterte om Visit Bodøs tilbud til bedrifter i Sørfold.

Dette handler blant annet om synliggjøring på nett.

De frammøtte presenterte seg selv og sin virksomhet, og ga uttrykk for at det var nyttig og hyggelig å møtes.

–Vi bør bli noe mer enn en kort stopp på vei til Lofoten, sa Ida Beate Otterlei fra Nordlandsmuseet/husmannsplassen Kjelvik.

Det har stor betydning for reiselivsbedriftene at vi klarer å få turistene til å tilbringe en dag ekstra i kommunen.

Dette er et mål alle kan samle seg om.

Reiselivsmøte 27 oktober 2021

Deltakere på møte 27. oktober: F.v. Sten-Robert Hansen (Rago Adventures), Anders Gangstøe (Øyra camping), Siv Tone Jensen (Mørsvikbotn camping), Gerd Bente Jakobsen (Sørfold kommune), Borghild Wingan (Bjørklund gård, Strøksnes), Paulina Zvezdova (Trainee, Sørfold kommune), Ida Nilsen (gårdbruker Rakel Nystabakk), Lena P. Osnes (Engmo gård/Foldalos), skjult: Ida Beate Otterlei (Husmannsplassen Kjelvik), Gro Rykkelid (Hjertespråk AS og Kafé Nordlys, Røsvik).

Videre Oddbjørg Odden (Hege`s Matopplevelser), Miriam Joya (Ungdom i oppdrag, Røsvik), Janne Westgård Mikalsen (SKOgfrua), Tonje Strømhaug (Strømhaug camping), Sissel Horndal (Alva Form AS),  Heidi Sørgård (Kobbelv vertshus), Svein Martin Bækkevold (Mørsvikbotn handel) og Stig Haug (StigogStein/ Kjerringøy Rorbusenter.

To arbeidsgrupper ble nedsatt

Stig Haug fra StigogStein fortalte historien bak Kjerringøy Rorbusenter i Tårnvik. Anlegget ligger i Bodø kommune, men Haug ser spennende muligheter for opplevelser i og omkring fjordområdene i Sørfold, og ønsker idéer og samarbeid.

Han var invitert til å holde innledning, og ga nyttige og inspirerende tips om verdien av omtale i presse, sosiale medier og tilbakemelding fra fornøyde gjester.

For å følge opp hans ønske om samarbeidsprosjekter med aktører i Sørfold ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe.

En annen arbeidsgruppe fikk i oppdrag å fastsette program og tidspunkt for neste samling.