Valgdirektoratet har utarbeidet mal

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag.

Bruk av malen letter også arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene når de skal behandle listeforslagene.

Frist for innlevering av listeforslag:

Listeforslag til kommunestyrevalget i 2019 må være kommet fram til kommunen innen 1.april 2019 kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet er poststemplet innen fristen.

Listeforslaget må leveres i papirformat og tosidig. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå.

Listeforslag for partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget i Sørfold 2019 sendes:

  • Valgstyret i Sørfold, Rådhuset, 8226 Straumen.

Les mer om krav til listeforslag, og last ned maler fra Valgdirektoratets nettsider:

Veiledning til utfylling av listeforslag

Du kan også lese mer om dette i

Valgloven