Stipendutdeling 2011

I 2011 ble kulturstipendet delt mellom Lasse Pedersen (roadracing) og Isabel Berg (piano). Her fra utdelingen i Rådhussalen, til høyre ordfører Lars Kr. Evjenth som overrakte sjekk og blomster til de to talentene.

Kan deles ut annethvert år

Kulturstipendet kan deles ut annethvert år. Dette kan skje under Kraftfestivalen, eller det kan legges til en annen anledning.

Her er poenget at utdelingen gis en ramme som passer for  utøveren som får stipendet, samtidig som det er ønskelig å holde avgjørelsen hemmelig helt til utdelingen finner sted.

   Statuttene for stipendet er slik:

1.       Stipendet er på kr. 10.000

2.       Stipendet kan gis til unge personer som en inspirasjon til videre satsing, samt en anerkjennelse av den interesse og innsats vedkommende har vist. Utøverne bør være hjemmehørende i Sørfold kommune, men kan være midlertidig bosatt i andre kommuner i forbindelse med utdanning etc.

3.       Stipendet kan tildeles utøvere innenfor hele det utvidete kulturbegrep, eksempelvis:

·         Idrett

·         Sang og musikk

·         Teater

·         Dans

·         Film, foto etc.

·         Lokalhistorisk arbeid

·         Litterær virksomhet

·         Kunst, kunsthåndverk, husflid

4.       Det er ikke et krav at utøveren er tilsluttet en forening eller organisasjon, men vedkommende må ha vist sine evner i lokalsamfunnet, gjerne også i en større sammenheng

5.       Aldersgrense nedad for å søke og for å få stipendet er 16 år.

6.       Stipendet kan unntaksvis deles mellom 2 utøvere. Driftsutvalget oppnevner jury, og dersom man et år ikke finner verdige kandidater, vil stipendet ikke bli delt ut.

7.       Stipendet kan brukes til:

·         Utdanning, kurs og (studie)reiser

·         Utstyr knyttet til utøverens virksomhet

8.       Stipendet lyses ut hvert år. Utøveren bør søke selv.

Ønsker du nærmere opplysninger?

Kontakt kulturkontoret på tlf. 75 68 53 33 eller send en e-post til kultur@sorfold.kommune.no.

Søknad om kulturstipend sendes post@sorfold.kommune.no  senest 10. mai. I søknaden må du opplyse hva stipendet tenkes brukt til.