Alzheimerdagen markeres på sykehjemmene i kommunen

For 20. gang sørger Nasjonalforeningen for Folkehelsen for at det blir satt skøkelys på demenssykdommer og forskning omkring disse, ved å arrangere Demensaksjonen 21.- 27. september.

Den tradisjonelle bøsseinnsamlingen erstattes i år med VIPPS.

– På grunn av koronaepidemien kan vi i år ikke gå fra dør til dør og ha den tradisjonelle bøsseaksjonen. Vi i Sørfold demensforening oppfordrer alle til å støtte opp om arbeidet for å bekjempe demens ved å sende en gave på VIPPS til 2216, sier Anne Pettersen i Sørfold demensforening, som også har en flott tradisjon med å markere Alzheimerdagen 21. september.

–I år er det vanskelig å arrangere store møter med foreleser og mange til stede. I stedet vil vi markere dagen ved å spandere kake og blomster på Sørfold sykehjem og Sørfold eldresenter, forteller Anne Pettersen.

Utfordring for samfunnet - tragedie for de som rammes

Demens er en dødelig hjernesykdom som griper brutalt inn i hverdagen, både til den som selv har demens, og familien. Det kreves stor innsats i årene som kommer før vi kan stoppe eller bremse Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Når en effektiv behandling lar vente på seg, er det fordi vi fortsatt vet for lite om årsakene til demens.

For å kunne utvikle en kur, trenger vi mer kunnskap om hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk.

Forsker for å finne behandling

Demensaksjonen gir deg mulighet til å støtte livsviktig forskning. Flere forskere ser det nå som sannsynlig at vi vil kunne knekke demenskoden.

Det er denne forskningen Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn penger til gjennom Demensaksjonen. Med din gave kan dyktige forskere gjøre sitt ytterste for at færre får demens, og vi kan hjelpe de som er rammet til å mestre hverdagen.

Gi ditt bidrag via VIPPS 2216 og vær med på å stoppe demens!

Hver krone teller!

Du kan også sende ditt bidrag direkte til konto 1644 08 46673, eller:

Du kan gi på SMS. Send kodeordet SAMMEN til 2216 – da gir du 50 kroner til demensforskning.

Fakta

  • I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.
  • På verdensbasis lever nesten 50 millioner mennekser med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.
  • Demens er en dødelig hjernesykdom.
  • Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
  • Demenslinjen er bemannet av sykepleiere med spesialkompetanse, som svarer på spørsmål om demens. Ring: 23 12 00 40