Brann i verneverdig bygning

Brann er den største trusselen for bygningsmessige kulturminner.

Deler ut støtte til el-kontroll

Mange trehusmijøer i Norge består av gamle, uerstattelige bygninger.

Ca. 20% av bygningsbranner her i landet skyldes ulike feil i tilknytning til det elektriske anlegget.

Tilsyn av elektrisk anlegg kan være et avgjørende tiltak for å redusere antall branntilløp i tett trehusbebyggelse.

Norsk Kulturarv ønsker derfor å dele ut tilskudd, slik at eiere av gamle og verneverdige bygg skal kunne gjennomføre en skikkelig kontroll av sitt el-anlegg.

Både privatpersoner, lag og foreninger, byggfagklasser og organisasjoners kan søke om tilskudd fra denne aksjonen.

Størrelsen på tilskuddet vil ligge på mellom 4.000 og 14.000 kroner, ut fra anleggets kompleksistet og størrelse.

Søknadsfrist: 1. april. (Det står 1. februar i nedenstående redegjørelse, men fristen er forlenget etter at denne ble sendt ut).

Tittelen på aksjonen er Ta et tak, og her kan du lese mer om dette:

Ta et tak (pdf)

Søknadsskjema og kriterier ligger på Norsk Kulturarvs nettsider:

Norsk Kulturarv – ta et tak