Søknad fremmes til NAV, som vurderer behov og antall timer. Behov for støttekontakt og avlastningshjem kan ha sin bakgrunn i egne eller familiemedlemmer funksjonshemminger, psykiske lidelser, rusproblemer, m.m.

Søknad sendes NAV Sørfold, Rådhuset, 8226 Straumen.

Søknadsskjema: Se menypunktet Skjema i venstremenyen.

Kontaktinformasjon:

  • Navn: NAV
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Epost nav.sorfold@nav.no
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl 09.00 - 14.30 Torsdag: kl 10.00 - 14.30