Blinkende viltvarslere på særlig utsatte steder

Det er en god del snø nå, også i lavlandet.

Dette fører til at mye elg går og beiter der maten er lett tilgjengelig, som langs veier og i tettbebyggelse. Brøytekantene gjør det også vanskelig for bilistene å se elgen før den kommer ned på veien.

De verste områdene for påkjørsler den siste tida har vært Gyltvik - Kvarv og Sommerset mot Gleflog- tunnelen. Det står imidlertid mye elg fra Langstranda til tunnelen i Megården, i Sørfjorden og mellom Kobbskar og Middagsfjelltunnelen.

Det er også mye elg i Kobbvatn, men disse har stort sett holdt seg nede i bygda til nå.

–Sørfold kommune er med i et prøveprosjekt hos Statens Vegvesen, der vi har fått viltvarslere bestående av ekstra skilt og lys.

Viltvarslerne er flyttbare og varsler med blinkende gule lys og merking av «stor elgfare» på strekninger der en i perioder opplever et særlig stort trykk av elg langs vei, forklarer Gerd Bente Jakobsen. Hun er næringssjef og viltansvarlig.

Plasseringen av de blinkende viltvarslerne betyr ikke at resten av veistrekningene er trygge i forhold til påkjørsler.

Kommunen har til nå bare tre slike sett, så det prioriteres hvor disse gjør best nytte i forhold til elgaktiviteten langs vei.

Vi anmoder alle bilister om å senke farten og kjøre etter forholdene.

–  Vær ekstra oppmerksom i tussmørket og ved snøfall, sier Gerd Bente Jakobsen.

Ta også hensyn til ettersøksjegerne

Kommunen vil også oppfordre grunneiere til å hogge ned lauv, særlig osp, rogn og selje langt fra vei, slik at elgen har noe å beite på.  

Gi beskjed til politiet på tlf. 02800, hvis du kjører på et dyr.

Politiet tar kontakt med de lokale ettersøksjegerne.

Ta  hensyn til ettersøksjegerne, hvis du ser at de jobber ved veien. De er i en ekstra utsatt posisjon.