På bildet ser vi en hogstmaskin fra Salten Skogservice AS, kjørt av Øystein Kyllingmo.

Viktig at arbeidet utføres av profesjonelle

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen opplyser at det foregår hogst av stormfelt og sterkt stormpåvirket skog, blant annet på Forrneset ved Straumvatnet.

Skogeierne her har satt bort hogsten til en skogsentreprenør, på grunn av omfanget og risikoen ved å skulle drive ut den stormfelte skogen manuelt.

Skogen er ca. 60 år gammel.

–   I papirer for skogeiendommen står det at det er plantet ved hakkeplanting og med fylljord.

Skogbrukssjefen den gang har anført at det er gjort særlig flid med denne plantingen, da både rydding og plantingen har vært vanskelig, forteller næringssjefen.

Går til sagbruk og til torskehjell

Selv om denne skogen egentlig skulle ha stått en god del lenger, for å legge på seg både i kvantitet og kvalitet, er det flott virke som kommer fra skogen.

Skurtømmeret går til sagbruk i Namsos, mindre virke blant annet til råvedstenger til henging av torsk i Lofoten.

–  Det er viktig at stormfelt skog blir tatt ut nå på vinteren, for å forhindre oppblomstring av biller (særlig granbarkbiller), som kan angripe omkringliggende skog, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.