Barnehagen ligger i Idrettsveien 2, med skole og idrettshall som nærmeste nabo. Den har kort vei til flotte naturområder.

Styrer er Liss-Mona Abrahamsen, tlf. 90653586.

E-post:

lea@sorfold.kommune.no

Barnehagen har fem avdelinger, med totalt 80 plasser. Åpningstid fra uke 34, oppstart barnehageår 2021/2022: Kl. 06.40- kl.16.00.

Årsplan Straumen barnehage 2022/2023

 • Avdeling Nasse Nøff:             947 80 895
 • Avdeling Tigergutt:                 954 19 939
 • Avdeling Tussi:                       910 06 582
 • Avdeling Ole Brum:                909 68 752

Hovedmål for Straumen barnehage:

Gjennom ulike aktiviteter skal barna få positive erfaringer og oppleve gleden ved å være ute. Gjennom lek og eksperimentering skal barna få allsidig læring og utvikling.

Barnehagen skal være en møteplass for barn, med aktive og kompetente voksne som har noe å lære bort.

Vi legger stor vekt på et godt læringsmiljø blant barn og ansatte, og på et godt foreldresamarbeid.

Hva koster en barnehageplass?

 • Hel plass: kr. 3.000
 • Kostpenger kommer i tillegg
 • Halv plass: kr. 1.500
 • Det gis 50% søskenmoderasjon 50% på det andre barnet og på det tredje barnet og oppover
 • Kjøp av enkeltdager: Kr. 210.- pr. dag

Hvordan søke om barnehageplass?

 • Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, 1. januar og 15. august
 • Søknadsfrist er 1. oktober og 1. mai
 • Søknad kan sendes elektronisk, se under Skjema i venstremenyen
 • NB! Det er kun mulig å søke hel eller halv plass, og ikke valg av dager