Skramletog i Straumen barnehage

Skramletog i Straumen barnehage.

Barnehagen ligger i Idrettsveien 2, med skole, idrettshall og fotballbane som nærmeste nabo. Den har fine lokaler, og stort og variert uteområde med kort vei til naturområdene.

Styrer er Brith Danielsen. Tlf. 75 68 53 90/mob. 480 66 201.

E-post: straumen.barnehage@sorfold.kommune.no

Barnehagen har fire avdelinger, med totalt 72 plasser. Den åpner klokken 06.30 og stenger 16.30.

Hovedmål for Straumen barnehage:

Gjennom ulike aktiviteter skal barna få positive erfaringer og oppleve gleden ved å være ute. Gjennom lek og eksperimentering skal barna få allsidig læring og utvikling.
 
Barnehagen skal være en møteplass for barn, med aktive og kompetente voksne som har noe å lære bort.

Satsingsområder for barnehagen er uteaktiviteter og Steg for steg, et program som handler om å utvikle sosial kompetanse.

Årsplan for Straumen barnehage 2018/2019

Hva koster en barnehageplass?

  • Hel plass: Kr. 2.990.- pr.måned fra 01.01.2019 og kr. 3.040 fra 01.08.2019.
  • Kostpenger kr. 300 pr. måned kommer i tillegg
  • Halv plass: Kr. 1.495 fra 01.01.2019 og kr. 1.520 fra 01.08.2019.
  • Det gis 50% søskenmoderasjon, men samordning med SFO er avsluttet.
  • Kjøp av enkeltdager: Kr. 156.- pr. dag

Hvordan søke om barnehageplass?

  • Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, 1. januar og 15. august.
  • Søknadsfrist er 1. desember og 1. mai.
  • Søknad kan sendes elektronisk, se under Skjema i venstremenyen.
  • NB! Det er kun mulig å søke hel eller halv plass, og ikke valg av dager.