Barnehagen ligger i Idrettsveien 2, med skole og  idrettshall som nærmeste nabo. Den har fine lokaler, og stort og variert uteområde med kort vei til naturområdene.

Styrer er Brith Danielsen. Tlf.  480 66 201.

E-post: straumen.barnehage@sorfold.kommune.no

Barnehagen har fire avdelinger, med totalt 80 plasser. Den åpner klokken 06.30 og stenger 16.30.

Hovedmål for Straumen barnehage:

Gjennom ulike aktiviteter skal barna få positive erfaringer og oppleve gleden ved å være ute. Gjennom lek og eksperimentering skal barna få allsidig læring og utvikling.
 
Barnehagen skal være en møteplass for barn, med aktive og kompetente voksne som har noe å lære bort.


Helse, samspill og livsglede

Barnehagen deltar i et samarbeid med kulturskolen, og besøker Sørfold eldresenter en gang i uka. Der møtes barn og eldre i felles aktivitet med sang og bevegelse.

Hva koster en barnehageplass?

  • Hel plass: kr. 3.135.
  • Kostpenger kommer i tillegg
  • Halv plass: kr. 1.568.
  • Det gis 50% søskenmoderasjon, men samordning med SFO er avsluttet.
  • Kjøp av enkeltdager: Kr. 200.- pr. dag

Hvordan søke om barnehageplass?

  • Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, 1. januar og 15. august.
  • Søknadsfrist er 1. oktober og 1. mai.
  • Søknad kan sendes elektronisk, se under Skjema i venstremenyen.
  • NB! Det er kun mulig å søke hel eller halv plass, og ikke valg av dager.