Talerør og pådriver i lokalsamfunnet

Det er nok av saker og oppgaver å ta tak i.

Et konkret eksempel er sentrumsdagen, som planlegges i juni i år, med liv og røre, stands, underholdning og profilering av både næringsliv og foreninger.  Bildet under er fra sentrumsdagen 2016.

På Strøksnes er grendelaget et kraftsentrum i bygda, som går i spissen for både friluftsfestival, markedsdager, turer og mye mer.

Og som også sender brev til offentlige instanser om viktige saker.

Slik er det også i Mørsvikbotn og i Leirfjorden. I Røsvik er det et nærmiljøutvalg som blant annet driver et seniortilbud hver torsdag.

Grendelagene er også en del av demokratiet, de kan ta opp ting som folk er opptatt av og bringe det videre.

På Straumen bor hovedtyngden av Sørfolds befolkning.  

Dette tilsier at det trengs et talerør og en pådriver.

Alle er velkommen til aktivitetshuset Bakeriet torsdag 8. mars kl. 18.00.

Der vil også representanter for grendelag andre steder i kommunen fortelle om sine erfaringer, og hvordan de gikk fram for å stifte grendelaget.

Sentrumsdag 2016