For å unngå å komme i konflikt med annen transport inn til anleggsområdet i Straumvassbotn, vil asfalteringsarbeidet skje mellom kl.19.00 og 07.00, med oppstart onsdag 13. oktober.

Veien vil være stengt for annen ferdsel mens arbeidet pågår.

De første 200 meterne fra avkjøring fylkesvei (Søster Brits vei) og forbi bebyggelsen i Straumvassveien er kommunal vei.

Statnett opplyser at de vil bekoste og utføre asfaltering også på denne delen av veien, og Sørfold kommune takker for dette.

Med dette varsles berørte naboer og andre om asfalteringsarbeid kveld og natt i uke 41.