Byggesak, oppmåling og miljø ligger under enhet teknisk/næring. De behandler byggesøknader, måler opp tomter og utsteder målebrev.

Digital byggesøknad

Se hva som er unntatt søknadsplikt:

Bygg uten å søke

Bygg og eiendomsforvaltning er også en del av enhetens ansvarsområde.Her ligger ansvaret for alle kommunale bygg.

Gebyrregulativ 2023  (pdf), Her finner du oversikt oer betalingssatser for saksbehandling (byggesaker, oppmåling etc.) samt kommunale avgifter.

Teknisk har også en driftsavdeling (veg, vann og avløp). Vedlikehold av kommunale veger, brøyting og strøing, vann og kloakk m.m. sorterer her. 

Kommunens  verksted er også en del av driftsavdelingen, mens vaktmesterkorpset ligger til vedlikeholdsavdelingen.

Her ligger ansvaret for vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger, samt grøntanlegg, snømåking og opplæring og utkjøring av hjelpemidler.

Kurt Peder Hjelvik er kommunalsjef og leder for teknisk/ næring.

Han kan treffes på telefon 905 27 529 eller via sentralbordet, tlf. 75 68 50 00.

E-post: kph@sorfold.kommune.no

Ekspedisjonstid for saksbehandlerne på teknisk/næring: Kl. 10.00-14.00.

Kommunalteknisk vakt: Tlf. 41 60 48 59.  

På Straumen er det også vaktmestertjeneste for kommunale bygg på kveldstid.

Tidligere lå også ansvaret for brannvern og feiing under teknisk, men dette er nå overført til Salten Brann.

Ansvaret for renovasjon ligger hos det interkommunale selskapet IRIS.

Søknadsskjema for diverse tekniske tjenester: Se Skjema i venstremenyen.