Samtlige ansatte ved legekontoret på Straumen er satt i karantene, og følges opp med testing på dag 3 og 7.  Dette som følge av at en ansatt ved legekontoret har testet positivt på covid-19.

–Smittevei er på nåværende tidspunkt ikke kjent, men smittesporing pågår, og vi regner med at dette vil bli avklart i løpet av kort tid, opplyser fungerende kommuneoverlege Grisananthan Paramsothy mandag formiddag.

Han sier videre at det er svært lite sannsynlig at pasienter er smittet, siden både helsepersonell og pasienter bruker munnbind.

På generell basis vil han likevel minne om at alle som kjenner symptomer tester seg.

Det er inngått samarbeid med Fauske om ivaretakelse av alle pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp.

Enhetsleder vil være til stede ved legekontoret og besvare innkommende telefoner.

Alle som har oppsatte timer i dagene 15.- 18. mars vil bli kontaktet for utsettelse/endring av time. Alle telefonkonsultasjoner gjennomføres som normalt. Koronatesting vil også foregå som normalt.