Lekkasjesøk skal utføres

Tirsdag 11.mai klokken 09.00 starter gravearbeid  i deler av fortauet langs Fylkesvei 7478/Søster Brits vei.

Fortauet vil tidvis være stengt, det vil da være personell som ivaretar myke trafikanter og forklarer alternativ rute. Denne er inntegnet på kartet under her.

Etter endt arbeidsdag vil fortauet være åpent for fri ferdsel frem til neste arbeidsdag.

Arbeidet som skal utføres er lekkasjesøk. Det er  vanskelig å beregne hvor lang tid det vil ta, men vi anslår at det dreier seg om 2-3 arbeidsdager.

Alternativ rute for myke trafikanter er turveien langs elva og videre opp Strandveien tilbake på Søster Brits vei.

Snarveien inn til omsorgsboligene omfattes av stengningen.

Siden beboerne vil få en omvei hvis de skal gå til sentrum, setter vi pris på om pårørende kan gi beskjed til de som bor i Strandmyra 4 og 6 om dette.

Kart alternativ rute fotgjengere