Helsedirektoratet gir retningslinjer

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten bistår legekontoret med prøvetaking i forbindelse med kortona-utbruddet og har redusert bemanning, både på grunn av dette og av andre årsaker.

De er likevel tilgjengelig for foreldre og barn, og utfører også vaksinering etter avtale.

Helsedirektoratet har laget ny prioritering for landets helsestasjoner:

 1. Følge opp nyfødte – hjemmebesøk bør i størst mulig grad unngås og erstattes med konsultasjon på helsestasjon
  Foreldre bes ta kontakt så snart som mulig etter fødsel for å avtale konsultasjon på helsestasjonen.
   
 2. Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet
  Timeavtaler  sette opp  spredt for å sikre at det er få personer tilstede samtidig på helsestasjonen.

  Foreldre bes komme alene uten å ta med søsken.I tildeling av timer vil man være oppmerksom på om bruker eller andre husstandsmedlemmer har eller er i ferd med å utvikle symptomer på luftveisinfeksjon.
   
 3. 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier
   
 4. Følge opp barn, unge og foreldre med behov.

  Helsestasjonen  vil ringe familier som de har tettere kontakt med.
  De ber foreldre og barn ha lav terskel for å ta kontakt med helsesykepleier på telefon eller e-post.

Ta gjerne kontakt!

–Vi synes det er veldig viktig at barn, unge og deres foreldre har mulighet til å kontakte os selv omt barnehage og skole er stengt.

Vi er tilgjengelig på telefon fra 08.00 til 15.00 hver dag fra mandag til fredag, sier Berill Dåbakk (bildet) og Sissel Laksosnes Olsen.

Kontaktinformasjon: