–Vi  ønsker nye medarbeidere velkommen til oss, sier f.v. Unn-Karin Pedersen, Silje S. Paulsen, Veronica Olsen og Tone Mørsvik Simonsen. De er hjelpepleiere og helsefagarbeidere i hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten i kommunen yter tjenester til hjemmeboende med blant annet behov for hjemmesykepleie, miljøtjeneste og hjemmehjelp.

Distriktet er stort og er inndelt i to soner: sone sør som er lokalisert på Straumen, og sone nord med Elvheim bokollektiv, lokalisert i Elvkroken.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon innen helsefag og høgskoleutdanning
  • Assistenter som kan jobbe som hjemmehjelp, kjøkken og med pleie- og omsorgsoppgaver
  • Det er ønskelig at du har erfaring fra tilsvarende arbeid.
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig på et faglig nivå (B2)
  • Førerkort klasse B
  • Fremvise politiattest før tiltredelse (ikke eldre enn 3 måneder).

Kunne du tenke deg å bli vår nye kollega ?

Da ber vi deg ta kontakt med:

Enhetsleder hjemmebasert omsorg Margunn Elise Skjevik   tlf.  92 86 53 82                  

e-post: margunn.skjevik@sorfold.kommune.no

Du blir inkludert i et godt arbeidsmiljø med mye glede og humor.