Sørfoldhallen

Ber lagene melde inn sine ønsker om treningstid

Det er styret for Sørfoldhallen som tildeler treningstid i Sørfoldhallen.

Sekretær for styret er idrettsleder Steinar Strand, og han har nylig sendt e-post til lagene der han opplyser at fristen for å komme med ønsker om treningstid for skoleåret 2015/2016 er fredag 28. august.

–  Husk at barn og ungdom har prioritet mellom kl. 16.30 og 19.30, skriver han.

Kan bruke fjorårets oppsett inntil videre

Lag som ønsker å komme i gang med treningen før styret har foretatt den endelige fordelingen av timer, kan inntil videre bruke forrige skoleårs oppsett.

Men det er viktig at de som ønsker dette gir beskjed til kulturkontoret, og da i god tid før de starter.

Bassenget fortsatt stengt

Når det gjelder bassenget i Sørfoldhallen, er dette dessverre fortsatt stengt.

Vi har tidligere meldt at utbedringen av de løse flisene i bunnen ville være klart til skolestart.

Men dette er dessverre ikke mulig. Skadeomfanget viser seg å være mer alvorlig enn først antatt, og utbedringsoppdraget er sendt ut på anbud med frist 25. september.

Arbeidet vil starte opp i begynnelsen av november, og forventes ferdig i slutten av januar neste år. Deretter skal bassenget fylles med vann igjen, og vil dermed være klart til bruk i slutten av februar.

Bassenget ute av drift

Bassenget i Sørfoldhallen vil etter planen være utbedret og klart til bruk igjen fra slutten av februar neste år.