Bildet: Slik husker vi hele Sørfolds søster Brit på helsestasjonen. Foto: Steinar Strand (på slutten av 1990-tallet).

En avholdt og samfunnsengasjert helsesøster

Det er fylkesveien gjennom Straumen som skal hete Søster Brits vei.

Brit Strand var helsesøster i Sørfold fra 1964. For sin fantastiske innsats for små og store innbyggere ble hun tildelt  Kongens Fortjenestemedalje i 2001.

I 2012 ble hun kåret til Årets medmenneske i Sørfold, men ble dessverre syk og døde før hun rakk å få prisen.

Diplomet henger i dag på aktivitetshuset Bakeriet, som var en av hennes hjertesaker.

Prosess for øvrige navn forsinkes ikke av den nye høringen

Kommunestyret vedtok nye navn på veier og områder i Sørfold i sitt møte 28. september.

Egen artikkel om dette:

Veier har fått navn.

I plan- og ressursutvalgets innstilling av 28.06.2018 ble ett veinavn endret, og et enstemmig kommunestyre fattet samme vedtak 28. september:

Forslag

Endret til

Brit Strands Vei

Søster Brits Vei

I kommunestyrets vedtak av 28.09.2018 ble to veinavn endret:

Forslag

Endret til

Seljeåsnesveien

Djupvikveien

Vinterveien

Seljeåsveien

Disse tre veinavnene legges med dette ut på høring.

Eventuelle merknader bes sendt Sørfold kommune innen 12. desember 2018, enten på skjema nederst i artikkelen her eller på e-post til post@sorfold.kommune.no

Etter høringsrunden skal de tre veinavnene behandles på nytt  i kommunestyret.

Framdriften for øvrige veinavn vil ikke bli påvirket av den nye høringsprosessen.