Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby en tredje dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke pasientgrupper dette gjelder.

Vi ber nå om at de som oppfyller kriteriene registrerer seg på vaksine@sorfold.kommune.no  eller sender en sms til helsesykepleier Trude Zahlsen, tlf. 482 67 338.

– Da får vi oversikt over hvor mange koronavaksiner vi må bestille. Vi ber derfor om at de som skal ha tredje dose melder fra så snart som mulig, sier Trude Zahlsen.

For å få tredje dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og motta brev fra sykehuset som de kan ta med seg når de møter opp til vaksinasjon.

Men siden dette kan ta noe tid, har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører pasientgruppene som kan motta en tredje dose:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brevet fra sykehuset.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:
  Pasienter som bruker immundempende medisiner kan kontakte kommunen på e-post vaksine@sorfold.kommune.no eller sende en sms til 482 67 338 for bestilling av time.
 • Det må vises frem dokumentasjon på medisinbruk på vaksinedagen, i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:
  Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:
  Disse må også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Personer med autoimmun sykdom som bruker immundempende medikamenter kan altså bestille time, og ta med dokumentasjon på at de bruker et slikt preparat.

Dette kan gjøres ved at pasienten tar med resept eller selve forpakningen med påskrift som viser at han/hun er bruker av medisinen.