Trine Helland

Trine Helland er sykepleier i Sørfold kommune. Både hun og de øvrige ansatte ønsker deg velkommen som sommervikar.

Søker helsefagarbeidere og assistenter

Det trengs sommervikarer både til Sørfold sykehjem i Røsvik, Sørfold eldresenter på Straumen, samt til hjemmebaserte tjenester i hele kommunen, og til både dag og natt.

For helsefagarbeidere kreves fagbrev innen relevant fagområde. 

Det stilles ikke utdanningskrav til assistenter.

Kan dette være noe for deg?

Vi ber interesserte ta kontakt snarest, kontaktpersoner er: